Mental Atlets persondatapolitik

Mental Atlet er en dansk virksomhed stiftet i 2021 med CVR-nummeret 42345091.


Mental Atlet tager din datasikkerhed alvorligt

Vi garanterer, at dine persondata bliver behandlet fortroligt, at uvedkommende ikke får adgang til dem, at dine persondata ikke bliver anvendt til andre formål, end dem der er angivet i denne persondatapolitik, samt at behandlingen af persondata i øvrigt sker i overensstemmelse med lovgivningen.


Persondata opbevares på sikker vis og videreformidles ikke til tredjepart. Webadfærd benyttes alene til at optimere hjemmesiden.

Mental Atlet har i den udstrækning det er muligt indgået databehandleraftaler med leverandørerne til disse IT-systemer, der sikrer, at de og deres underleverandører ud i yderste led lever op til Mental Atlets Persondatapolitik, udelukkende handler på instruks af Mental Atlet, og i øvrigt lever op til danske og fælleseuropæiske standarder for behandling og beskyttelse af dine persondata.


Formål med dataindsamlingen

Mental Atlet indsamler, opbevarer og behandler udelukkende persondata, der er nødvendige for at opfylde virksomhedens formål og understøtte kundeoplevelsen med Mental Atlet:

  • Servicere kunder samt udvikle nye koncepter
  • Tilpasse kommunikation og markedsføring til kunder og interessenter
  • Føre relevante statistikker og lave malinger, der kan optimere foreningens arbejde.
  • Leve op til lovkrav, opfylde kontrakter eller andre retlige forpligtelser.


Hjemmel og samtykke til dataindsamling og –behandling

Ifølge Persondataloven er der i visse tilfælde hjemmel til at indsamle, opbevare og behandle persondata uden at indhente samtykke, mens det i andre tilfælde kræver frivilligt, specifikt og informeret samtykke fra de registrerede. I de tilfælde hvor Mental Atlet har indhentet samtykke, kan du til hver en tid trække det tilbage ved at kontakte Mental Atlet per email kontakt@mentalatlet.dk.


Cookies på Mental Atlets hjemmeside

Mental Atlet indsamler statistik om besøgende på www.mentalatlet.dk via standard tredjepartscookies.

Disse standardcookies indsamler ikke personhenførbare data, med undtagelse af IP-adresser, der anonymiseres før data bliver lagret.

Det vil sige at denne webstatistik er anonym og hverken kan eller vil blive brugt til at overvåge enkeltpersoner.

Læs mere om vores Cookies brug her.


Opbevaringsbegrænsning

Mental Atlet lever op til Persondatalovens krav om at slette eller anonymisere persondata, når det oprindelige formål med indsamlingen er ophørt.


De registreredes rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata, få unøjagtige persondata rettet eller slettet, samt gøre indsigelse mod Units’ behandling af persondata ved at henvende dig skriftligt til Mental Atlet kontakt@mentalatlet.dk.

  • Du har til en enhver tid ret til at kontakte Mental Atlet for at få oplyst, hvilke data Mental Atlet behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Mental Atlet anvender dem til.
  • Du kan også få oplyst, hvor længe Mental Atlet opbevarer dine persondata.
  • Hvis du mener, at de persondata, Mental Atlet behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os med en beskrivelse af hvori unøjagtigheden består, og hvordan de kan rettes, skriv til kontakt@mentalatlet.dk.
  • I nogle tilfælde vil Mental Atlet have en forpligtelse til at slette eller anonymisere dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.
  • Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Mental Atlet indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet eller anonymiseret. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod Mental Atlets behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Mental Atlet for at ophøre med behandlingen af dine persondata.